Modern Filozófiatörténet

Fő kutatási területünk a filozófiatörténet és az eszmetörténet; beleértve a filozófia és a természettudományok, valamint a bölcsészettudományok történeti kapcsolatát. E területek klasszikus kérdéseinek kutatása mellett csoportunk sajátos feladata, hogy tárgyát főként a közép-európai jelenségeket súlypontozva vizsgálja. Kiemelt feladatunk a magyar filozófiatörténet, eszmetörténet és tudománytörténet nemzetközi kontextusban történő vizsgálata, amely magában foglalja a hatástörténeti vizsgálatokat, főként az egyetemes filozófiatörténet meghatározó irányzatainak magyar recepciótörténete szempontjából jelentős korszakokat, illetve a magyar filozófusok külföldi hatástörténetét; valamint a tágabb értelemben vett Közép-Európa filozófiai kultúráinak összehasonlító filozófiatörténeti vizsgálatát. Kutatásaink meghatározó vonása módszertani reflexivitása; feladatunk fontos része a filozófiatörténet módszertani kérdéseinek a kutatása, különös tekintettel magyar és közép-európai témáinkra, valamint a filozófiatörténet kapcsolatára más diszciplínákkal.

   

Balázs Péter

Email: balazs.peter at btk.mta.hu

Telefon:

Smrcz Ádám

 

Email: smrcz.adam at btk.mta.hu

Telefon:

Székely László

Email: szekely.laszlo at btk.mta.hu

Telefon: 190-es mellék

Varga Péter András

 

Email: varga.peter at btk.mta.hu

Telefon:

MTA központi weboldala box

MTA kutatói pályázatai