Turgonyi Zoltán, az MTA BTK Filozófiai Intézetének munkatársa és Roberto Ruspanti, az Università degli Studi di Udine professzora, a CISUECO (Hungarológiai, Közép- és Kelet-Európai Tanulmányok Egyetemközi Kutatóközpontja) igazgatója szerkesztésében megjelent az "All'ombra della Grande Guerra. Incroci fra Italia e Ungheria: storia, letteratura, cultura" (A Nagy Háború árnyékában. Kereszteződések Olaszország és Magyarország között: történelem, irodalom, kultúra) című tanulmánykötet, mely a 2015. június 11-12-én Budapesten megtartott olasz-magyar konferencián elhangzott előadások közül válogatott, összeszerkesztett anyagot tartalmazza. A tartalomjegyzék itt tekinthető meg. A kötetben a Filozófiai Intézet munkatársai közül Frenyó Zoltán, Hörcher Ferenc és Turgonyi Zoltán publikált.

A kötet a Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpontjának kiadásában jelent meg. Megrendelhető az Intézetben.

Próbakövek. Van-e aranyszabály ércnél maradandóbb? címmel jelent meg Hévizi Ottó új könyve a Kalligram Kiadó gondozásában.

Részletek a könyv előszavából:

"Könyvem első része, az Erkölcsfilozófiai játékrész az aranyszabály, tágabban: a viszonossági szabályok adta tér vizsgálatára vállalkozik.” – „Úgy találtam, hogy az ún. aranyszabályt érdemes volna 1. plurális módon felfogni (alakjainak sokféleségében), 2. komplexumot látni bennük (emelkedett s alantas szabályok együttesét), 3. többféle funkciót tulajdonítani nekik (introspekciót és detektálást), 4. ezt a szabálykomplexumot az erkölcsiség tereként szemlélni, 5. kiütközve látni benne az etikum idő-mintázatát, valamint érdemes volna 6. a viszonossági szabályok vállalható morális formuláját egy etikai korrekcióval együtt megadni.” – „Munkám második része, mely az Etiko-vallási játékrész címet viseli, e térrel összefüggésben értelmezi az első etika és a második etika Kierkegaard-tól eredő, majd a fiatal Lukácsnál visszatérő megkülönböztetését, ennek néhány további példáját is bemutatva (Kant, Nietzsche, Tengelyi).” – „A vallás és etika egyenrangúságának szem előtt tartásával mutatom be végül Nietzsche játékát is a »tragikai házikellék« katarzis-fogalommal, kiegészítve egy kontrajátékkal, melyet az arisztotelészi felfogás híve fordíthatna szembe a nietzschei kritikával."

Megjelent az MTA BTK Filozófiai Intézet új, angol nyelvű kötete, Is a Universal  Morality Possible? címmel. A kötetet Hörcher Ferenc, Mester Béla és Turgonyi Zoltán szerkesztette, szerzői főként filozófusok és teológusok, s a L’Harmattan Kiadóval közös kiadásban jelent meg.
Mellékeljük Ludassy Mária, az ELTE filozófusának, és Bakos Gergelynek, a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola filozófusának bemutató írását, a kötet tartalomjegyzékét, rövid bemutatását és William Desmondnak, a Leuveni Katolikus Egyetem professzorának ajánlását.

MTA központi weboldala box

MTA kutatói pályázatai