Hörcher Ferenc három, egymást követő előadást tart Kolozsvárott, a Babeș–Bolyai Tudományegyetemen.

Először a Magyar Filozófiai Intézetben tart előadást A városi republikanizmus beszédmódja és kulcsfogalmai címmel, 2017. május 23-án, kedden, 10 órakor, a BBTE főépületében (Farkas/Kogặlniceanu u., 1.), I. emelet, BÖHM KÁROLY terem. (részletek itt)

Másodszor The concept of Civic Republicanism and its relevance today címmel angol nyelvű előadást tart a Politiológia Intézetben, 2017. május 24-én, szerdán, 12 órakor. (részletek itt)

Harmadszor a BBTE Történettudományi Intézetben fog beszélni, A késő középkori és reneszánsz városi respublikák modelljei címmel, 2017. május 25-én, 12 órakor.

Demeter Tamás „Erkölcsök és értékek a modern tudományban” címmel sikeres pályázatot nyújtott be az MTA Lendület-programja által lehetővé tett támogatás elnyerésére, amely 5 éven keresztül segít finanszírozni az általa vezetett kutatócsoport munkáját. A projekt keretében a tudományos kutatás hátterében meghúzódó, azt orientáló, korlátozó és különböző vonatkozásokban igazoló értékek történeti, filozófiai és szociológiai vizsgálatát végzik el a kutatócsoport tagjai, azzal a céllal, hogy esettanulmányok segítségével tárják fel azokat a gyakran nem reflektált és így racionális kontrollt nélkülöző kognitív, morális, társadalmi és esztétikai értékeket, amelyek a modern tudomány 17–20. századi történetét jellemzik.

2017. május 19-én, 13.30-kor, Szegeden, az MTA SZAB Székházában (Somogyi u. 7.) mutatja be Mészáros András és Olay Csaba Az értelem anyanyelvén. Magyar filozófusok a 20. és 21. században (Szerk. Ungvári Zrínyi Imre és Rigán Lóránd, Komp-Press Kiadó – Korunk, Kolozsvár 2017.) című tanulmánykötetet, melyben intézetünk számos munkatársának írásai megtalálhatók. A kötetről részletesebb információ itt található.

A könyvbemutatóra a Lábjegyzetek Platónhoz (16) Az idegen című konferencia keretében kerül sor, amelyen intézetünk munkatársai közül Gábor György, Kis-Jakab Dóra, Kovács Gábor, Mester Béla és Szücs László Gergely adnak elő, a részletes programot lásd itt.

Intézetünk munkatársa, Demeter Tamás május 12-én, pénteken, Nagyváradon tart előadást A társadalom zenei képe címmel, a magyar filozófia szociologizáló hagyománya és a magyar zeneesztétika összefüggéseiről. Az előadás a Partiumi Keresztény Egyetem új épületének amfiteárumában, déli 12 órakor kezdődik. Az esemény házigazdája a PKE Zeneművészeti Tanszéke.

Poszter

MTA központi weboldala box

MTA kutatói pályázatai