Az MTA BTK Filozófiai Intézetének Ismeretelméleti Kutatócsoportja szeretettel meghív minden érdeklődőt

Tudomány egy szabad társadalomban

című konferenciájára, mely a Magyar Tudomány Ünnepe rendezvénysorozat keretében kerül megrendezésre.

Időpont: 2017. november 17.
Helyszín: MTA Könyvtár és Információs Központ – Konferenciaterem, 1051 Budapest, Arany János u. 1.

Program
Absztraktok

Az MTA BTK Filozófiai Intézet szeretettel meghív minden érdeklődőt

Pöntör Jenő
Tudhatjuk-e, hogy van Isten?

című előadására.

Időpont: 2017. november 14., 13 óra
Helyszín: BTK Filozófiai Intézet, Tóth Kálmán u. 4., 7. emelet, B.7.16 (Trapéz terem)

Az előadás absztraktja:

Ahogy látom, szigorúan arra a (metafizikai) kérdésre, hogy létezik-e Isten, a filozófia nem tud válaszolni. Elsősorban azért nem, mert a filozófia semmiről nem tudja megmondani, hogy létezik-e vagy sem. A filozófia ugyanis nem más, mint állításhalmazok logikai szerkezetének a feltárása – ennyi, nem több és nem kevesebb. Ez azonban nem jelenti azt, hogy általában az Isten-kérdésről nem mondhat a maga eszközeivel semmi érdemlegeset egy filozófus. Például válaszolhat arra az (episztemológiai) kérdésre, hogy tudható-e Isten létezése.

Előadásomban két állítás mellett érvelek. Az első, hogy a szkepticizmus-probléma elsősorban azt mutatja meg, hogy a klasszikus tudásfogalom rossz. Konkrétabban: a szkeptikus érvek arra a belátásra kényszerítenek minket, hogy vagy megválunk a „tudás” klasszikus fogalmától, vagy el kell ismernünk, hogy nem tudhatunk gyakorlatilag semmit. A második: ha olyan módon változtatjuk meg a tudásfogalmat, hogy lehetséges legyen bármit is tudnunk, akkor az Isten létezéséről való tudás is lehetségessé válik.

Az MTA Filozófiai Intézet Társadalomfilozófiai Vitakörének keretein belül vitasorozatot indítunk "Humanizálható-e a hatalom?" címmel.

A vitasorozat első alkalmán Dénes Iván Zoltán (Academia Europaea, London) előadását hallgatjuk meg:

"Az európai fejlődés értelme és a politikai hisztéria"
témájában.

Vitaindítót tart: Kovács Gábor (MTA FI)

A vita Bibó István: Összegyűjtött írások. 1. (Kalligram Kiadó, 2017.) című kötetének gondolatmenetére épül, különösen a következő részekre:
7-54, 62-382, 441-472, 489-735, 744-914, 944-1099.

Az esemény időpontja: 2017. november 8. szerda, 16.30 (!)
Helyszín: MTA HTK, Filozófiai Intézet,
Budapest 1097, Tóth Kálmán utca 4.  
7. emelet, 7.16-os, "Trapéz" szoba.

A magyar tudomány napján, 2017. november 3-án 17 órakor Politikum és reformáció címmel történész-kerekasztal beszélgetést rendez a Magyar Nemzeti Múzeum. A beszélgetés moderátora: Varga Benedek, az MNM főigazgatója, meghívott vendégek: Kőszeghy Péter (MTA-BTK ITI, tudományos főmunkatárs), Hörcher Ferenc (MTA-BTK Filozófiai Intézet, igazgató) és Fazekas Csaba (ME-Politikatudományintézet, egyetemi docens).

Az MTA BTK Filozófia Intézetének A fizika filozófiája kutatócsoportja szeretettel meghív minden érdeklődőt

Slobodan Perovic (University of Belgrade)
Alternative explanations of the cosmic microwave background: A historical and an epistemological perspective

című előadására.

Időpont: 2017. november 9., 16 óra
Helyszín: BTK Filozófiai Intézet, Tóth Kálmán u. 4., 7. emelet, B.7.16 (Trapéz terem)

Az előadás absztraktja:

We historically trace various non-conventional explanations for the origin of the cosmic microwave background and discuss their merit, while analyzing the dynamics of their rejection, as well as the relevant physical and methodological reasons for it. It turns out that there have been many such unorthodox interpretations; not only those developed in the context of theories rejecting the relativistic (“Big Bang”) paradigm entirely (e.g., by Alfvén, Hoyle and Narlikar) but also those coming from the camp of original thinkers firmly entrenched in the relativistic milieu (e.g., by Rees, Ellis, Rowan-Robinson, Layzer and Hively). In fact, the orthodox interpretation has only incrementally won out against the alternatives over the course of the three decades of its multi-stage development. While on the whole, none of the alternatives to the hot Big Bang scenario is persuasive today, we discuss the epistemic ramifications of establishing orthodoxy and eliminating alternatives in science, an issue recently discussed by philosophers and historians of science for other areas of physics. Finally, we single out some plausible and possibly fruitful ideas offered by the alternatives.

MTA központi weboldala box

MTA kutatói pályázatai